TILLSATT – VD till internationellt bolag sökes

Vi söker just nu en VD som skall verka som, såsom det ibland uttrycks i Norge, daglig ledare, av företagsverksamhet utifrån den ort där företaget idag bedriver såväl produktion som övrig företagsverksamhet.

Företaget är mycket framgångsrikt och har fått många utmärkelser samt utnämningar i kända affärstidningar. Familjeägt och verkar såväl nationellt som internationellt. Har alltid haft en god lönsamhet och omsätter strax över 200 MSEK baserat på ett femtiotal medarbetare.

Du som ledare skall svara för företagets strategi och verka för ett starkt humankapital vilket bland annat bidrar till god effektivitet i affärsprocesserna som du styr och optimerar löpande. Den nationella och internationella affären har idag starkt ledda verksamheter så ditt fokus blir att tillsammans med dessa ledare och andra ledare, att säkra fortsatt stark lönsam tillväxt. Viktigt är att kunna vara på plats i “Smålandsregionen” så du bör bo söder om Jönköpings men norr om Karlshamn.

Troligen har du ett starkt intresse för att utveckla välfungerande organisatoriska processer, stärka medarbetare i kultur och värderingar samt vara lite av huvudkoordinator för skräddarsydda och kvalitativa affärsgenomföranden.

Vi tror att du bor geografiskt rätt, gärna talar tyska, trivs i att vara lite av administrativ VD, erfarenhet från samhällsbyggnad och/eller fastigheter eller industriell bakgrund och är starkt resultatorienterad.

Nyfiken? Slå en signal till Björn Häggqvist på tfn 0705401910 eller skicka ett mail till bjorn@executive.se. Lämna gärna en ansökan med CV när du läst denna korta beskrivande “aptitretare”.

Läs mer om våra villkor här.

©2021 Executive.se

Log in with your credentials

Forgot your details?