Möt oss tillsammans med WomEngage och StyrelseAkademien i Almedalen 1 juli

Vi håller i en unik matchmaking mellan bolag och kvinnliga styrelseledamöter i The Labyrinths trädgård, Tore Cervins gata 5, i direkt anslutning till Almedalen 1 juli 11.30-13.00. Kom på lunch och träffa bland annat Charlotte Gustavsson, Verksamhetschef StyrelseAkademien Stockholm Uppsala tillsammans med andra spännande profiler. Detta blir förmodligen världens största matchmakingmingel med kvinnliga styrelseproffs!

Kvinnliga styrelsekandidater och valberedningsrepresentanter kommer att nätverka och hitta nya kontakter i syfte att få fler kvinnor på styrelseposter. Stina Billinger (S) inleder lunchen. Vi på Executive.se kommer att ta emot och vägleda kandidater till styrelser och ledande befattningar. Medverkar gör också ett flertal kvinnliga styrelseproffs, bland annat från Styrelseakademien som kan tipsa om vägen fram till styrelsebordet.

För fullständigt program WomEngage i Almedalen, se här:
https://d15xily2xy6xvq.cloudfront.net/accounts/16010/files/190.pdf?t=pt15yc

Om WomEngage
WomEngage startades 2016 som ett tvärpolitiskt initiativ med målet att skapa en mötesplats mellan näringsliv och politik som leder till bättre förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag. WomEngage arrangerar årligen konferenser och seminarier i Almedalen, i Riksdagen och lokalt runt om i landet för att adressera frågan om jämställt företagande i Sverige, och bakgrunden är enkel: Att endast omkring 30 procent av alla företag i landet startas av kvinnor är en alldeles för låg siffra. Trots det är inte frågan närvarande i den politiska debatten. Vad beror den låga andelen kvinnliga företagare på och vad kan, och bör, politiken göra för att den siffran skall motsvara något vi kan vara stolta över? Frågan är givetvis komplex, men måste lyftas politiskt. Det är WomEngages syfte.

©2021 Executive.se

Log in with your credentials

Forgot your details?