Interim Management

Interim Management

Executives nätverk är en av våra största tillgångar.
Vid behov av interimstjänster är nätverk, kompetens, relationer samt förmågan att snabbt kunna sätta sig in i uppdragsgivarens behov de viktigaste delarna.
Vi validerar den kompetens som ni behöver för att kunna lösa det behov som uppstått.

Med den kompetens som finns inom Executive är vi ett tryggt val vid interimsbehov.

Vår process
1. Behovsanalys
2. Search
3. Val av kandidat
4. Avtal och uppföljning

1. Behovsanalys

Kund har behov av interim för en specifik befattning och kortare tid. Profilens behov fastställs genom intervjuer med de 3-5 närmst samverkande funktionerna internt.

2. Search

Executive lämnar utifrån överenskommen profil förslag på 2 matchande interimkandidater. Dessa är kända inom Executives nätverk och har även genomgått assessment-utvärdering.

3. Val av kandidat

Uppdragsgivaren går igenom våra föreslagna kandidater och träffar dessa för en eller flera intervjuer. Om uppdragsgivaren så önskar så medverkar Executives konsult i intervjuarbetet. Efter utvärdering så väljs den mest lämpade kandidaten ut för fortsatt dialog.

4. Avtal och uppföljning

Interimsavtalet baserar sig på en månadsvis ersättning och kan, om så överenskommes mellan parterna, därefter övergå till att en anställning sker.

Executive följer upp med såväl kandidat som uppdragsgivare.

Kund väljer det bäst passande interimsförslaget och avtal tecknas mellan kund och Executive.

©2021 Executive.se

Log in with your credentials

Forgot your details?