Global Staffing Trends 2016 – Relationships at the core

För att bygga upp en klientbas och rekrytera talanger krävs förståelse för var branschen är på väg. LinkedIn Talent Solutions tillfrågade 1659 stycken beslutsfattare vid rekryteringsfirmor rörande bemmaningstrender och sammanställde resultatet i en rapport. En tydlig trend för i år var ett ökat fokus på relationer. 

Nya kunder, en bra affärsstrategi och att förbättra sina ”sourcing strategies” fortsätter att vara topprioriteter för rekryteringsföretag, men det finns ett ökat fokus på att rekrytera ”passive talents”. Det kräver att företag spenderar mer tid på att bygga relationer med kunder, kandidater och kollegor. Professionella nätverk online fortsätter att vara den främsta kanalen för att marknadsföra sitt företag och användningen av sociala medier har ökat sedan förra året. Om man tittar mot framtiden är det viktigaste för rekryteringsbolag att använda sig av professionella sociala medier, rekrytera ”passive talents” och bygga ”talent communitys”. Inom alla dessa områden är det viktigt att bygga starka relationer. De relationer rekryteringsföretaget har med sina kunder och kandidater främjar en lyckad rekrytering.

Källa: https://business.linkedin.com/content/dam/business/talent-solutions/global/en_us/c/pdfs/GRT16_GlobalStaff_100415.pdf

©2020 Executive.se

Log in with your credentials

Forgot your details?