Interim Management

Interim Management

Varför Executive.se vid interimsbehov?

Interimstjänster är något som vi alltid tillhandahållit, men aldrig riktigt marknadsfört, det har alltid varit på förfrågan och en service till våra existerande kunder och nätverk.

Interim Management förtydligar därför ett affärsområde som har funnits inom Executive.ses tjänsteutbud under lång tid av flera anledningar.

Vid val av leverantör för interimstjänster bör det finnas en stor tillit till samarbetspartnerns kompetens eftersom det i många fall handlar om ett akut behov i förhållande till executive search.

De eller den interimskompetens som presenteras av samarbetspartnern måste kännas som ett tryggt och säkert alternativ precis som när ny kompetens tillförs till alla sorters nyckelroller.

Med den kompetens och erfarenhet som finns hos alla Executive.se konsulter inom affärsområdet Interim Management står vi verkligen ut på marknaden, genom att alla våra konsulter inom detta område själva har erfarenhet av såväl VD-roller och styrelsebefattningar i såväl stora nationella och internationella bolag har de inte bara själva arbetslivserfarenheten på denna nivå.

De har även parallellt inom sitt arbetsliv i dessa roller arbetat med många av de mest attraktiva kandidaterna inom detta område, rekryterat dem eller haft dem som konkurrenter och kan på det sättet validera kompetensen med högre träffsäkerhet tillsammans med sina interna nätverk.

Vad innebär en interimslösning och vad är fördelarna med det?

Med kort varsel får du den kompetens som du behöver för att hantera det behov som uppstått. En optimal kompetens för uppdraget med lång erfarenhet som förstår att förvalta, driva förändring och genomföra sitt uppdrag, skapa stabilitet och trygghet med sin kompetens och lämna över på ett bra sätt när uppdraget är slut.

En interimslösning är också kostnadseffektiv eftersom det inte är någon uppstartskostnad eller kostnad för avveckling och till skillnad från ett team av management konsulter som levererar analys och som är mycket dyrare levererar de inte bara analys utan även resultat.

De flesta av våra interimsplaceringar leder till att våra uppdragsgivare anställer kompetensen och det är kanske det bästa betyg som går att få.

Interim Management - Process

Ni tar kontakt med någon av våra konsulter på Interim Management

Vi identifierar ert behov och tar fram en väletablerad och validerad kompetens som kan vara på plats snabbt.

Vi utformar ett avtal som är anpassat till ert behov tillsammans med vår kompetens.

Vi följer upp kontinuerligt med såväl kompetens som uppdragsgivare för att säkerställa att behovet är löst och kompetensen har gett er den effekt ni är i behov av.

blank-500-200px

©2021 Executive.se

Log in with your credentials

Forgot your details?