Talent Q – Executives assessment

Utöver intervjuer, djupintervjuer och andra search/urvalsaktiviteter genomför vi följande assessmentsteg med våra slutkandidater.

  1. Dimension; Personlighetsbedömning baserat på karaktärsdrag. (Tankar, beteenden, känslor och interaktionsmönster som är konstanta över tid.)
  2. Elements; Färdighetsbedömningar baserat på person logiska och analytiska förmåga såväl verbalt som numeriskt.
  3. Teamprofil; En tilläggstjänst som i ett flertal dimensioner visar individens starkare områden och inom vilka områden andra personers styrka kan komplettera.
  4. Affärsprofil; En tilläggstjänst som följer en beprövade arbetsprocess för komplex försäljning, vilket kallas ”Solutions Selling” och där personens kraft i olika säljfaser framställs.
  5. Personlighetsprofil; En möjlighet för oss att tillsammans med er som kund utforma ”drömprofilen” som de personer som sedan genomför assessment jämförs med utöver den benchmark på normgrupp som vi använder vid slutlig utvärdering i vår assessment-metod.

Genom vår assessment som har god validitet bidrar vi till säkrare rekryteringar.

Att hjälpa människor att utvecklas är också en förutsättning för välmående medarbetare och goda affärsresultat vår assessment hjälper till att stötta företagets viktigaste resurs, humankapitalet.

 

©2021 Executive.se

Log in with your credentials

Forgot your details?